Mål


Sigtunabygdens RFs mål är att bedriva en mycket väl fungerande verksamhet som vänder sig till alla kategorier av ryttare: 

  • de yngsta juniorerna
  • de äldre juniorerna
  • seniorerna
  • privatryttarna
  • ryttare med funktionsvariationer


Alla ridskolans elever ska på anläggningen få den utbildning, det stöd och den rekreation de behöver. Med ambitionen att hålla en mycket hög kvalitet utlovas:   

  • bra och välutbildade hästar
  • mycket stort kunnande i ledningen
  • välutbildad personal
  • välfungerande och säker anläggning


Grunden för Sigtunabygdens ryttarförening är de unga ryttarna. Juniorerna ska få en sådan utbildning och stimulans och ha tillgång till så bra hästar att majoriteten bibehåller sitt aktiva hästintresse genom tonårsperioden och upp i vuxen ålder. De ska känna att de ständigt utvecklas i sin ridning samt berikar sitt teoretiska kunnande och att de även kan delge sina kunskaper till den yngre generationen. Vi vill också att de unga ska känna stort engagemang i hästarna, ridskolan och klubben.