Vår värdegrund


Sigtunabygdens ryttarförenings värdegrund har sin utgångspunkt i Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram.

Sigtunabygdens ryttarförening är en förening som:

  • alltid sätter våra medlemmar och hästar i fokus
  • erbjuder medlemmar en bra grundutbildning i hästhållning och ridning på både stor häst och ponny
  • genom att utgå från Svenska Ridsportförbundets idéprogram "Ridsporten vill" med värderingar och riktlinjer angående barn- och ungdomsverksamhet stimulerar barns och ungdomars sociala utveckling
  • är ett föredöme i hästhållning genom att utgå från förbundets hästhållningspolicy 
  • tar avstånd från all typ av doping och droger i verksamheten både när det gäller häst och människa
  • vill att alla sina medlemmar ska ha möjlighet att delta i en öppen föreningsverksamhet där man trivs och känner sig välkommen
  • alltid jobbar för en miljö med fokus på allas lika värde och rättigheter, där vi lägger stor vikt vid att alla hälsar på alla
  • utgår från ett uttalat barnrättsperspektiv med FN:s barnkonvention som grund